Tlačiť Späť

Domov

Dvojročná dohoda o spolupráci (BCA) medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2010-2011

 BCA 2010-2011 Slov Def.rtf      BCA 2010-2011 Slov Def.pdf