Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Kontakty

Kontakty

Odbor krízového manažmentu MZ SR
 
Telefónne číslo na pracovsko Meno a priezvisko riaditeľky a zamestnancov OKM
02/59373 111 Mgr. Katarína Bartosiewiczová - riaditeľka
Mgr. Lucia Golubcová
Ing. Ruženka Gilányiová
Ing. Mgr. Kvetoslava Brunová

SOKRZ Bratislavský kraj

vojtech.ozorovsky@mail.t-com.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
02/4488 0367 Doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.
Ing. Oľga Maršálková
František Knápek
 

 

SOKRZ Trnavský kraj

okrz-fntrnava@mail.t-com.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
033/5536 167 Ing. Juraj Polák
Ing. Andrea Tuchscherová
Ing. Jana Hílková
PharmDr. Gabriel Ottinger
 

 

SOKRZ Nitriansky kraj

barek@fnnitra.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
037/6514270
Ing. Peter Bárek
PhDr. Beáta Áčová, PhD.
PharmDr. Jozef Malý
 

 

SOKRZ Trenčiansky kraj

stehlik@fntn.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
032/6520 238 Ing. Ján Stehlík
Miroslava Gregušová
Mgr. Marián Peťovský
 

 

SOKRZ Žilinský kraj

okrzzk@stonline.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
041/72 429 72 Mgr. Erika Rosínska
Ing. Daniela Smaržová
Ing. Peter Kováčik​
 

 

SOKRZ Banskobystrický kraj

ddemko@nspbb.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
048/4145 144 Ing. Daniel Demko
Ing.Tatiana Klimentová
Jana Boďová
 

 

SOKRZ Košický kraj

livia.mihokova@mail.t-com.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
055/6234 675 MVDr. Lívia Mihoková
Magdaléna Eperješiová
Beata Prokopová
 

 

SOKRZ Prešovský kraj

okrzpv@stonline.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko SOKRZ Meno a priezvisko vedúceho a zamestnancov SOKRZ
051/7725 316 Ing. Miroslav Ševčík
Ing. Valentín Šalamon
Jana Staňová
 

 

ÚKR a HM - Slovenský Červený kríž

jan.maixner@redcross.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/5710 2322 Ing. Jan Maixner
 

 

ÚKR a HM - Imuna Pharm a.s. Šarišské Michaľany

stefan.chomjak@imuna.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
051/4562 515 Štefan Chomjak
 

 

 

ÚKR a HM - Národná transfúzna služba SR Bratislava

stylarkova@ntssr.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/5910 3003 Ing. Tamara Štylárková
 

 

ÚKR a HM- Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

alzbeta.jamrichova@uvzsr.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/ 4928 4284 Ing. Alžbeta Jamrichová
 

 

ÚKR - Operačné stredisko zdravotnej záchrannej služby SR Bratislava

miroslav.pazdziurko@emergency-slovakia.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
0917 444 262 Ing. Miroslav Pazdziurko
 

 

ÚKR a HM- Národný ústav srdcových chorôb Bratislava

jana.vargova@nusch.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/5478 8717 Jana Vargová
 

 

ÚKR a HM- Národný onkologický ústav Bratislava

jan.carnogursky@nou.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/54772327 MUDr. Zora Brucháčová, MBA.
 

 

ÚKR a HM- Onkologický ústav svätej Alžbety Bratislava

juraj.polak@ousa.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/3224 8561 Ing. Juraj Slovák
 

 

ÚKR a HM - Národné rehabilitačné centrum Kováčová

misagova@nrckovacova.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
045/5205 261 Mgr. Richard Šemro

  

 

ÚKR a HM – Záchranná zdravotná služba Bratislava

antl@emergency-ba.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
02/68206021 Mgr. Adam Antl
 

 

ÚKR a HM – Záchranná služba Košice

info@zske.sk

 

Telefónne číslo na pracovisko Meno a priezvisko zamestnanca ÚKR
055/ 681 43 47 Ing. Michal Borza
 

 

Vysvetlivky:
ÚKR a HM – útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie