Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Kontakty

Kontakty

​​Odbor krízového manažmentu MZ SR

Meno a priezvisko riaditeľky
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Mgr. Katarína Bartosiewiczová - riaditeľka

katarina.bartosiewiczova@health.gov.sk

02/59373357

Ing. Ruženka Gilányiová

ruzenka.gilanyiova@health.gov.sk

02/59373317

JUDr. Andrej Viktorín

andrej.viktorin@health.gov.sk

02/59373468

JUDr. Petra Kasanová petra.kasanova@health.gov.sk 02/59373317
Ing. Renáta Valigurová renata.valigurova@health.gov.sk 02/59373426

 

SOKRZ Bratislavský kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Ing. Anton Tencer - vedúci

anton.tencer@sokrzbk.sk
sokrzbk@sokrzbk.sk

02/44880367

Ing. Oľga Maršalková

olgama@sokrzbk.sk

02/44880367

František Knápek

frantisek.knapek@sokrzbk.sk

02/44880367

 

SOKRZ Trnavský kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Ing. Juraj Polák - vedúci

juraj.polak@fntt.sk

033/5536170

Ing. Andrea Tuchscherová

andrea.tuchscherova@fntt.sk

033/5536167

Ing. Jana Hílková

jana.hilkova@fntt.sk

033/5536167

 

SOKRZ Nitriansky kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Ing. Peter Bárek - vedúci

peter.barek@fnnitra.sk

037/6545561

Zuzana Horková

zuzana.horkova@fnnitra.sk

037/6545444

PharmDr. Jozef Malý

maly.ukr@fnnitra.sk

037/6514270
037/6545236

 

SOKRZ Žilinský kraj

Meno a priezvisko vedúceho
  a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Mgr. Erika Rosinská - vedúca

krizove@fnspza.sk

041/7242972

Ing. Peter Kováčik

krizove@fnspza.sk

041/7242972

 

SOKRZ Trenčiansky kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Mgr. Marián Peťovský - vedúci

marian.petovsky@fntn.sk

032/6520238
032/6566349

Miroslava Gregušová

miroslava.gregusova@fntn.sk

032/6520238
032/6566349

 

SOKRZ Banskobystrický kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Ing. Tatiana Klimentová - vedúca

tklimentova@nspbb.sk

048/4139457

Jana Boďová

jbodova@nspbb.sk

048/4145144

 

SOKRZ Košický kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

MVDr. Lívia Mihoková - vedúca

livia.mihokova@unlp.sk

055/6402161
055/6234675

Beáta Prokopová

beata.prokopova@unlp.sk

055/6402128

 

SOKRZ Prešovský kraj

Meno a priezvisko vedúceho
a zamestnancov SOKRZ

E-mail

Pevná linka

Ing. Miroslav Ševčík - vedúci

sokrzpk@fnsppresov.sk

051/7725316

Ing. Valentín Šalamon

sokrzpk@fnsppresov.sk

051/7725316

Jana Staňová

sokrzpk@fnsppresov.sk

051/7725316

 

  

Priamo riadené subjekty hospodárskej mobilizácie:

 

 

ÚKR a HM - Slovenský Červený kríž

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

MA a MA Galya Toteva Terzieva

galya.terzieva@redcross.sk

02/57102303

 

ÚKR a HM - IMUNA PHARM, a.s. Šarišské Michaľany

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

Štefan Chomják

stefan.chomjak@imuna.sk

0915 987 076

Rastislav Štelbacký

rastislav.stelbacky@imuna.sk

051/4562515

 

ÚKR a HM - Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

Ing. Miroslav Pazdziurko

miroslav.pazdziurko@155.sk

02/68207333

 

ÚKR a HM - Národná transfúzna služba SR

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

Ing. Tamara Štylarková

stylarkova@ntssr.sk

02/59103003

MUDr. Mirko Peprný

peprny@ntssr.sk

048/6713732

 

ÚKR a HM - Národný onkologický ústav

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

MUDr. Zora Brucháčová, PhD, MBA

zora.bruchacova@nou.sk

02/54772327

 

ÚKR a HM - Onkologický ústav svätej Alžbety, s. r. o.

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

Mgr. Jakub Novák

jakub.novak@ousa.sk

02/32248561

 

ÚKR a HM - Záchranná zdravotná služba Bratislava

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka/Mobil

Ing. Mgr. Adam Antl

antl@emergency-ba.sk

0911408565

 

ÚKR a HM - Záchranná služba Košice

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

Ing. Bc. Michal Borza, MPH

michal.borza@zske.sk
 

0903 625 432

 

ÚKR a HM - Úrad verejného zdravotníctva SR

Meno a priezvisko

E-mail

Pevná linka

 Ing. Alžbeta Jamrichová

alzbeta.jamrichova@uvzsr.sk

02/49284284

 

Vysvetlivky:
ÚKR a HM – útvar krízového riadenia a hospodárskej mobilizácie​​