Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Medzinárodné dohody SR v oblasti zdravotníctva

Albánsko
Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Albánskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Ženeva, 19. mája 2008)

Belgické kráľovstvo
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Belgického kráľovstva v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Brusel, 16. septembra 1987, platná od 22. augusta 1989)


Bulharsko
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Bratislava, 11. marca 1994)


Čína
Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou ČĽR o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Praha, 13. mája 1988)


Etiópia
Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Etiópskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Praha, 12.novembra 1987)
 

Chorvátsko
1. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad, 5. októbra 1963 – č. 89/1964 Zb.)


2. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení (Bratislava, 29. januára 1997 – č. 307/1998 Z. z., platná od 1. mája 1998)

Irak
Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva Irackej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Bratislava, 28.mája 2010, platná od 27.6.2010)

Izrael
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Štátu Izrael o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Bratislava, 27. februára 1995, platná od 18. septembra 1996)


Jemenská ľudová demokratická republika
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovej demokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Aden, 12. februára 1981, č. 147/1982 Zb., platná od 19. mája 1982)


Jordánsko
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jordánskeho hášimovského kráľovstva o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Praha, 19. februára 1986, platná od 19. februára 1986)


Kuba
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Havana, 10. mája 1996)


Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko
Pre uvedené krajiny boli po revízii zmlúv ponechané v platnosti tieto zmluvy z bývalej Juhoslávie:

1. Dohovor medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Socialistickej federatívnej republiky Juhoslávie o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Belehrad, 5. októbra 1963, platná od 13. marca 1964)


2. Dohovor medzi Československou republikou a Federatívnou ľudovou republikou Juhosláviou o sociálnom poistení (Belehrad, 22. mája 1957, platný od 1. decembra 1957)


Malta
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Malty o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Valletta, 19. júna 2001)


Nepál
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Kathmandu, 1. marca 1979, platná od 1. marca 1979)

Ruská federácia
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Moskva, 5. septembra 1994)


Slovinsko
Dohoda medzi vládou SR a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Bratislava, 11. novembra 1993, platná od 28. augusta 1995)


Švédsko
Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Švédska o spolupráci v oblasti zdravotníctva (Praha, 5. júla 1984)


Turecko
Dohoda medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a Ministerstvom zdravotníctva Tureckej republiky v oblasti zdravotníctva (Ankara, 22. apríla 1996)

Ukrajina
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied (Kyjev, 10. februára 1994, platná od 19. septembra 1994)

Veľká Británia
Dohoda medzi vládou ČSSR a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva (Praha, 23. apríla 1976)
Zahraničné vzťahy/Medzinárodné dohody