Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Oddlžovanie zdravotníckych zariadení

ODDLŽOVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH ZARIADENÍ

Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní 13. septembra 2017 materiál „Koncepcia oddlženia zdravotníckych zariadení,“ č. uznesenia 425/2017. Cieľom koncepcie je riešiť finančnú situáciu nemocníc vo vzťahu k ich veriteľom v oblasti existujúceho stavu záväzkov po lehote ich splatnosti, ako aj realizáciu opatrení na úrovni nemocníc s cieľom zamedzovať ich ďalšiemu zadlžovaniu.

Národná rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 30.11.2017 vyslovila súhlas s použitím štátnych finančných aktív na realizáciu koncepcie oddlženia zdravotníckych zariadení.

Koncepciu oddlženia je možné nájsť na linke nižšie:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/22174/2

Informácie pre veriteľov zdravotníckych zariadení, ktoré podpísali Mandátnu zmluvu s Ministerstvom zdravotníctva SR
Dokumenty: