Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Oficiálna rozvojová pomoc

ODA je súhrn aktivít štátu zameraných na pomoc a podporu rozvojových (chudobnejších) krajín smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Je postavená na báze finančných prostriedkov, ktoré národné vlády vyčleňujú zo štátnych rozpočtov a následne ich buď transferujú medzinárodným inštitúciám ako napr. OSN, OECD, EÚ, zameraným na rozvojovú pomoc (mnohostranná rozvojová pomoc) alebo nimi financujú projekty a programy v nimi vybraných krajinách (dvojstranná rozvojová pomoc) alebo na základe dohody s partnerom (trojstranná rozvojová pomoc).
 MZ SR sa v r. 2009 taktiež podieľalo na poskytovaní oficiálnej rozvojovej pomoci Afganistanu pri dodávke vakcín proti detskej obrne v spolupráci s WHO a Globálnou iniciatívou na odstránenie detskej obrny (Global Polio Eradication Initiative).