Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » SR v medzinárodných organizáciách

Rada Európy

Rada Európy (http://www.coe.int/) je najstaršia európska politická organizácia pre medzivládnu a medziparlamentnú spoluprácu. Základnými cieľmi Rady Európy je ochrana ľudských práv, pluralitnej demokracie a právneho štátu. Jej úlohou je prispievať k uvedomovaniu si európskej kultúrnej identity a rozmanitosti a pomáhať ich rozvoju. Rovnako však i hľadať riešenia, ktorým čelí európska spoločnosť – diskriminácii menšín, neznášanlivosti, ochrana životného prostredia, klonovanie ľudí, drogy, organizovaný zločin.

Rada Európy má 47 členských štátov. Slovenská republika sa stala členskou krajinou RE 30. júna 1993. V tom istom roku bola založená Informačná kancelária RE v Bratislave (http://www.radaeuropy.sk/), ktorej hlavnou úlohou je rozširovať informácie, týkajúce sa činnosti Rady Európy.

Zastúpenie rezortu zdravotníctva v orgánoch RE

Zoznam dohovorov RE v oblasti zdravotníctva

8. konferencia ministrov zdravotníctva členských štátov RE