Tlačiť Späť

Domov » Zdravotná starostlivosť » Odbor krízového manažmentu » Subjekty hospodárskej mobilizácie

Subjekty hospodárskej mobilizácie rezortu zdravotníctva – lôžkové

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  plní a zabezpečuje opatrenia hospodárskej mobilizácie, okrem iných úloh aj v organizácii zdravotníckeho zabezpečenia formou vytvorenia siete subjektov hospodárskej mobilizácie z poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí disponujú potrebnými zdravotníckymi kapacitami a vytvárajú rozšírený lôžkový fond  /RLF/ a udržiavajú lôžkový fond Slovenskej republiky vo vládou SR stanovenom počte. Plnením tejto úlohy ministerstvo zdravotníctva tak realizuje príslušné ustanovenia ústavného zákona číslo 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších zmien a doplnení, zákona č. 179/2011o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov a uznesenia vlády SR č. 411 z 23. augusta 2023 k návrhu na zabezpečenie lôžok pre plnenie úloh hospodárskej mobilizácie.

Platný od 1.1. 2013 Vysvetlívky:
  • SHM - Subjekt hospodárskej mobilizácie 
  • RLF - Rozšírený lôžkový fond

Rozšírený lôžkový fond Slovenskej republiky v rámci zabezpečenia lôžok v ústavných zdravotníckych zariadeniach na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Bratislavský samosprávny kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Ružinov 766 175 145
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica akademika Ladislava Dérera 513 175 75
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica sv. Cyrila a Metoda 508 80 40
Univerzitná nemocnica Bratislava – Nemocnica Staré Mesto 295 50 40
Národný ústav detských chorôb 420 - -
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava 292 - -
Spolu za Bratislavský samosprávny kraj 2 794 480 300
 
Trnavský samosprávny kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica Trnava 700 380 57
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a. s. 404 180 23
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a. s. 308 180 25
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a. s. 290 - 20
Nemocnica Alexandra Wintera, n. o., Piešťany 225 - 15
Spolu za Trnavský samosprávny kraj 1 927 740 140
 
Nitriansky samosprávny kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica Nitra 892 400 40
Nemocnica AGEL Levice, s. r. o.  380 150 20
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 863 250 25
Nemocnica AGEL Komárno, s. r. o.  392 - 20
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.  327 - 20
Nemocnica AGEL Zlaté Moravce, a. s.  100 - 15
Spolu za Nitriansky samosprávny kraj 2 954 800 140
 
Trenčiansky samosprávny kraj      
 
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica Trenčín 900 350 60
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 570 150 20
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 510 - 20
Nemocnica na okraji mesta, n. o.  197 - 15
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o. 205 - 15
Nemocnica s poliklinikou Myjava 225 - 20
Spolu za Trenčiansky samosprávny kraj 2 607 500 150
 
Žilinský samosprávny kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina  900 480 80
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 350 - 35
Univerzitná nemocnica Martin 1 000 480 30
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 500 - 20
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 400 - 23
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 400 - 12
Spolu za Žilinský samosprávny kraj 3 550 960 200
 
Banskobystrický samosprávny kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica 1 090 345 80
Nemocnica AGEL Zvolen, a. s. 246 100 20
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec, n. o. 480 150 35
Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota 382 150 30
Nemocnica Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica, s. r. o. 250 - 20
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o. 217 - 5
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 130 - -
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s. 140 30 -
Spolu za Banskobystrický samosprávny kraj 2 935 775 190
 
Prešovský kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov 1 400 550 75
Nemocnica Poprad, a. s. 570 260 55
Nemocnica arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. 260 100 14
Nemocnica Snina, s. r. o. 219 50 5
Nemocnica A. Leňa Humenné, a. s. 380 170 30
Nemocnica s poliklinikou sv. Jakuba, n. o., Bardejov 333 - 10
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará Ľubovňa 250 - 10
Vranovská nemocnica, a. s. 370 - 11
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 400 - -
Spolu za Prešovský samosprávny kraj 4 182 1 130 210
 
Košický samosprávny kraj
Názov poskytovateľa zdravotnej starostlivosti Záväzný počet
lôžok RLF
Z toho lôžka pre
MO SR MV SR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1500 400 125
Detská fakultná nemocnica Košice 210 - -
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 276 - 35
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s. 445 300 25
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a. s. 429 280 65
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a. s.  330 150 20
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s. 212 - -
Spolu za Košický samosprávny kraj 3 402 1 130 270

Celkový záväzný počet lôžok RLF v ústavných zdravotníckych zariadeniach:  24 351 

 

 

Rozšírený lôžkový fond Slovenskej republiky v rámci zabezpečenia lôžok v ústavných zdravotníckych zariadeniach na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Bratislavský samosprávny kraj
Názov zdravotníckeho zariadenia  Počet lôžok
Národný onkologický ústav  250
Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o. 203
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela  460
Spolu 913
 
Nitriansky samosprávny kraj
Názov zdravotníckeho zariadenia  Počet lôžok 
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie 410
Spolu 410
 
Žilinský samosprávny kraj
Názov zdravotníckeho zariadenia  Počet lôžok 
Psychiatrická liečebňa Sučany 200
Spolu 200
 
Banskobystrický samosprávny kraj
Názov zdravotníckeho zariadenia  Počet lôžok
Národné rehabilitačné centrum Kováčová 200
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica 290
Spolu 490
 
Košický samosprávny kraj
Názov zdravotníckeho zariadenia Počet lôžok
Psychiatrická liečebňa Samuela Bluma Plešivec 200
Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice 168
Spolu 368

Celkový počet lôžok v ústavných zdravotníckych zariadeniach: 2 381

 

Zabezpečenie lôžok v rámci rozšíreného lôžkového fondu Slovenskej republiky na plnenie opatrenia hospodárskej mobilizácie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti určených ako subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky a v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky:
Názov zdravotníckeho zariadenia  Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MV SR MO SR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – fakultná nemocnica 600 0 510
Spolu 600 0 510
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky:
Názov zdravotníckeho zariadenia  Záväzný počet lôžok RLF Z toho lôžka pre
MV SR MO SR
Nemocnica  sv. Michala, a. s., Bratislava 140 70 70
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO Trenčianske Teplice 100 100 0
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba Bardejovské kúpele 100 100 0
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá Liptovský Ján 100 100 0
Spolu 440 370 70

Celkový počet lôžok v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: 1 040 lôžok