Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Vyšehradská skupina

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie.

V4 je dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. Jedinou inštitúciou tohto zoskupenia je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, ktorý v roku 1999 utvorili vlády štyroch členských krajín a ktorý podporuje občiansku spoločnosť v krajinách V4.

Slovenská republika prebrala 1. júla 2022 predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ktoré potrvá jeden rok (do 30. júna 2023). Slovenská republika ho prebrala od Maďarska a o rok ho odovzdá Českej republike.

Program slovenského predsedníctva možno nájsť na tejto stránke.
 
V4FUTURE Slovak Presidency 2022/2023 Of The Visegrad Group