Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Vyšehradská skupina V4

(http://www.visegradgroup.eu)

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie.

V4 je dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. Jedinou inštitúciou tohto zoskupenia je Medzinárodný vyšehradský fond  so sídlom v Bratislave, ktorý roku 1999 utvorili vlády štyroch členských krajín a ktorý podporuje občiansku spoločnosť v krajinách V4.

Poľská republika prebrala 1. júla 2020 predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine, ktoré potrvá jeden rok (do 30. júna 2021). Poľská republika ho prebrala od Českej republiky a o rok ho odovzdá Maďarsku.

Verejnosť môže aktivity predsedníctva sledovať prostredníctvom twitterového účtu predsedníctva. Program poľského predsedníctva možno nájsť na tejto stránke.

Polish Presidency of the Visegrad Groum Luly 2020-June 2021