Tlačiť Späť

Domov

Vyšehradská skupina V4

(http://www.visegradgroup.eu)

V4 predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie.

V4 je dynamickým regionálnym zoskupením členských krajín EÚ, ktoré vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. Jedinou inštitúciou tohto zoskupenia je Medzinárodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave, ktorý roku 1999 utvorili vlády štyroch členských krajín a ktorý podporuje občiansku spoločnosť v krajinách V4.

Česká republika prebrala 1. júla 2019 predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4), ktoré potrvá jeden rok (do 30. júna 2020). Česká republika ho preberá od Slovenskej republiky a o rok ho odovzdá Poľskej republike.

Verejnosť môže aktivity predsedníctva sledovať prostredníctvom twitterového účtu predsedníctva.

ceske_logoV4-s.jpg