Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Východné partnerstvo

VP je projekt Európskej únie a šiestich východných krajín (Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny). VP bolo oficiálne odštartované na spoločnom summite lídrov EÚ 27 krajín a 6 východných partnerov dňa 5. mája 2009 v Prahe. Doteraz boli vzťahy na východe realizované len na bilaterálnej úrovni (EÚ – partnerská krajina). Z tohto dôvodu hlavnou pridanou hodnotou VP je vytvorenie multilaterálneho formátu spolupráce.

Rezort zdravotníctva ponúkol východným partnerom spoluprácu v rámci VP formou vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.