Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » SR v medzinárodných organizáciách

Východné partnerstvo

VP je projekt Európskej únie a šiestich východných krajín (Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny). VP bolo oficiálne odštartované na spoločnom summite lídrov EÚ 27 krajín a 6 východných partnerov dňa 5. mája 2009 v Prahe. Doteraz boli vzťahy na východe realizované len na bilaterálnej úrovni (EÚ – partnerská krajina). Z tohto dôvodu hlavnou pridanou hodnotou VP je vytvorenie multilaterálneho formátu spolupráce.

Na tento účel Európska komisia vyčlenila 600 miliónov EUR na obdobie rokov 2010-2013. Tok finančných prostriedkov by mal byť spustený od roku 2010, pričom sa predpokladá, že ich úplná implementácia sa začne v roku 2011.

Rezort zdravotníctva ponúkol spoluprácu východným partnerom v rámci VP, a to formou vzdelávania zdravotníckych pracovníkov a ponuka stáží.