Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia

Dohoda o spolupráci s WHO na roky 2012 - 2013

Dvojročná dohoda o spolupráci (BCA) medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom Svetovej zdravotníckej organizácie pre Európu na roky 2012 - 2013