Tlačiť Späť

Domov » Zahraničné vzťahy a Európska únia » SR v medzinárodných organizáciách

Zahraniční Slováci

V roku 2005 bol zriadený Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (http://www.uszz.sk/). Úrad spolupracuje so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (http://www.szsz.sk/), koordinuje a vykonáva proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí, zabezpečuje výkon štátnej politiky a realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.