Koronavírus COVID-19 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDETE TU:

https://www.korona.gov.sk/
Pandemický plán pre prípad pandémie v Slovenskej republike

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

ŠTANDARDNÉ POSTUPY PRE ZDRAVOTNÍKOV ku COVID-19
POSTUPY PRE PACIENTOV ku COVID-19

 
OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

CESTOVANIE:

Menej rizikové krajiny: Austrália, Bulharsko, Cyprus, Čína, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Írsko, Island, Japonsko, Kórejská republika, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Nórsko, Nový Zéland, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko a Taliansko.

Konzílium epidemiológov však odporúča zvážiť cestovanie do rizikových regiónov v týchto menej rizikových krajinách:

Rakúsko – Viedeň, Horné Rakúsko a Tirolsko
Poľsko – Pomoranské, Sliezske a Malopoľské vojvodstvo
Grécko – Notio Aigaio, Ionia Nisia a Kentriki Makedonia
Spojené kráľovstvo – regióny Tayside a North West
Írsko – Mid-East a Mid-West
Estónsko – región Ida-Viru Maakond
Dánsko – Midtjylland

- Po príchode z menej rizikových krajín nie je povinnosť hlásiť sa na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, zostať v domácej izolácii a absolvovať test na Covid-19.
- Je treba však sledovať svoj zdravotný stav a v prípade akýchkoľvek príznakov respiračného ochorenia je potrebné telefonicky kontaktovať svojho lekára, ktorý určí ďalší postup.

Krajiny mimo zoznamu menej rizikových:

Pri návrate z rizikových krajín EÚ:

1. možnosť -  Je povinný zostať v domácej izolácii aj s členmi spoločnej domácnosti a zaregistrovať sa na webe https://korona.gov.sk/ehranica/ . Najskôr na piaty deň absolvovať test na Covid-19, alebo ak nemá žiadne príznaky ochorenia, môže domácu izoláciu ukončiť po 10 dňoch aj bez testu
2. možnosť - preukázať sa pri vstupe na územie SR negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín

Pri návrate z rizikových krajín mimo EÚ:

- domáca izolácia s členmi spoločnej domácnosti, registrácia na http://korona.gov.sk/ehranica a najskôr na piaty deň test na COVID-19

Bližšie informácie v opatrení ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice%20_15_09.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_domaca_izolacia_rizikove_krajiny_01_09_2020.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_zamestnavatel_24_08.pdf

 

VÝNIMKY: Na MZ SR je možné požiadať o výnimku pri vycestovaní v prípade neodkladnej diagnostiky alebo liečby, či pre osoby zabezpečujúce chod kritickej zdravotníckej infraštruktúry:

https://www.health.gov.sk/?covid-19-vynimky-informacia

 
ŠKOLY
 
– rodičia pri nástupe detí do školy podpíšu čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa, jeho súčasťou bude dotazník (či bolo dieťa od 17.8.2020 v zahraničí alebo sa zúčastnilo na hromadnom podujatí). Ak bolo v zahraničí alebo na hromadnom podujatí, je potrebné sledovať jeho zdravotný stav.

RÚŠKA:
- nosenie rúšok je povinné od 2.9. do 1.10.2020 pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu
- výnimky majú žiaci so stredným alebo ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím
- pre žiakov na prvom stupni základných škôl a deti v predškolských zariadeniach je rúško nepovinné v triedach, povinné však bude v interiéroch škôl mimo triedy, s výnimkou konzumácie jedál.

Opatrenie ÚVZ SR: http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf


Hromadné podujatia 

Platí regulácia hromadných podujatí (v prípade kultúrnych a športových podujatí sa do tohto limitu započítavajú len osoby v obecenstve)

- v interiéri maximálne 500 účastníkov
- v exteriéri maximálne 1000 účastníkov

Na hromadných podujatiach v interiéroch aj exteriéroch je povinné nosenie rúšok.

Naďalej sa odporúča šachovnicové sedenie, v prípade športových hromadných podujatí sa odporúča sedenie v každom druhom rade.

Na športových a kultúrnych akciách nie je možné podávať občerstvenie.

Nebudú sa môcť organizovať hromadné podujatia (diskotéky, tanečné zábavy, a iné) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, a ďalšie) s výnimkou svadieb, krstín a karov zatiaľ do 150 osôb. Výnimkou budú takéto podujatia, na ktorých majú všetci účastníci v čase začiatku akcie negatívny test na Covid-19 nie starší ako 12 hodín.

Aktuálne opatrenie ÚVZ SR:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_navrh_opatrenie_prevadzky_a_HP_16_09.pdf


OBCHODY a PREVÁDZKY

Hygienické opatrenia v obchodoch:

- vstup len s prekrytým nosom a ústami (toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov)
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odporúčané odstupy medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch

Opatrenia v prevádzkach verejného stravovania:

- zákazníci nosia rúška, s výnimkou konzumácie jedál a nápojov
- personál povinné rúška a dezinfekcia rúk medzi jednotlivými zákazníkmi
- dezinfekcia stolov a stoličiek
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové obrúsky,  pravidelná dezinfekcia každú hodinu
- príbor nie je voľne dostupný, každému zákazníkovi prinesú v papierovej servítke

Taxislužby:

- povinné rúško pre vodiča aj zákazníka
- klientovi sa odporúča sedieť na zadnom sedadle
- oddelenie priestoru vodiča a zákazníka je len v rovine odporúčania
- po každom zákazníkovi dezinfekcia priestoru pre zákazníkov

Starostlivosť o ľudské telo:

- zamestnanci musia mať rúško
- medzi jednotlivými zákazníkmi priestor na upratanie a dezinfekciu
- hygienické zariadenia musia mať tekuté mydlo a rúško
- zákazník pri ošetrení tváre, strihaní a umývaní nemusí mať rúško

Kúpaliská:

- čistenie a dezinfekcia
- na oddychových plochách sa odporúča vzdialenosť medzi ľuďmi najmenej dva metre, je to len v rovine odporúčaní
- na hygienických zariadeniach tekuté mydlo a papierové utierky
- obmedzuje sa návštevnosť kúpalísk a akvaparkov - počet návštevníkov nemôže byť vyšší ako 1000

- prevádzkovateľ musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa nachádzajúcich v prevádzke

Autoškoly:

- inštruktor a účastník musia mať rúško
- dezinfekcia vozidiel a trenažérov
- vlastné ochranné prostriedky (prilba, rukavice)

Fitness centrá:

- zamestnanci musia mať rúška
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami
- v prevádzkach je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch

Divadelné, hudobné, filmové a iné umelecké podujatia

- umelci s teplotou vyššou ako 37,2 °C nesmú vystupovať
- odporúča sa šachovnicové sedenie
- hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, dezinfekcia každú hodinu


KONTAKTY PRE VEREJNOSŤ o COVID-19: 

Odborníci sú Vám k dispozícii. Zriadili sme infolinky, ktoré sú k dispozícii v pracovných dňoch od 8.00 do 15.00 hod. K dispozícii je aj mailový kontakt.

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – koronapodnety@uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici - 0918 659 580
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave - 0905 903 053
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

Ďalšie kontakty:  http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4321:uvz-sr-zmena-innosti-call-centier-regionalnych-uradov-verejneho-zdravotnictva-v-sr-zriadenych-pre-pandemiu-covid-19&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153

Sémantický strom pandemického plánu

Sémantický strom regulačných opatrení v súvislosti s COVID-19 v oblasti zdravotníctva

Metodické usmernenia

Povolenia MZ SR na terapeutické použite liekov v neschválenej indikácii infekcie COVID-19

Opatrenia MZ SR

Štandardizované postupy, protokoly a odporúčania

Usmernenia OOPP

Tehotenstvo pri COVID-19

Odborné informácie (prof. Borovský, doc. Krištúfková)

Dokumenty pre verejnosť

Videá

 Praktické informácie               Odborníci o koronavíruse              Čo treba vedieť                              Použitie rúška a dezinfekcie
COVID 19 - praktické informácie Odborníci o koronavíruse Čo treba vedieť o koronavíruse Použitie rúška a dezinfekcie 

Infografiky pre občanov  

 

Ďalšie Infografiky pre občanov nájdete na adrese: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

Tlačové správy Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti s koronavírusom COVID 19

Aktuality o koronavíruse z iných webov štátnej správy

​​​