Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Vedecká rada MZ SR

Vedecká rada MZ SR

​   Zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024 Zoznam členov Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2024

Štatút Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. (účinnosť od 28.marca 2022)
Textová korektúra Štatútu Vedeckej rady MZ SR bola uverejnená na str. 116 vo Vestníku MZ SR, čiastka 18-20, ročník 70, ktorý nadobudol účinnosť dňa 6.apríla 2022.

vestnik-2022-9-17.pdf
vestnik-2022-18-20.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (21. 3. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR
Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR.pdf
Uznesenia-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (13. 6. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR
Uznesenia z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-201806.pdf
Uznesenia-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-201806.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (19. 10. 2018)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR

Tabuľka č. 1 Evidenčný zoznam žiadostí (projektov)

Tabuľka č. 2 Vyhodnocovacia tabuľka – určenie poradia jednotlivých žiadostí (projektov) spolu so žiadanou výškou financovania zo štátneho rozpočtu

Tabuľka č. 3 („Ranking list“)


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20181019.pdf
Tabulka-1-Evidencny-zoznam-ziadosti.pdf
Tabulka-2-Vyhodnocovacia-tabulka.pdf
Tabulka-3-Ranking-list.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (22. 3. 2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20190322.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (16. 9. 2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20190916.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (11.11.2019)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZ-SR-20191111.pdf

Plenárne zasadnutie Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SR (2.3.2020)

Zápisnica z plenárneho zasadnutia VR MZ SR


Zapisnica-z-plenarneho-zasadnutia-VR-MZSR.pdf