Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Čerpanie eurofondov na ďalšie vzdelávanie

Čerpanie eurofondov na ďalšie vzdelávanie

Dokumenty

 Operačný program zdravotníctvoOperacny_program_Zdravotnictvo.ppt
 Operačný program vzdelávanieOperacny_program_Vzdelavanie_Opatrenie_2_2.ppt

www.saaic.sk

www.minedu.sk

www.esf.gov.sk

www.enviro.gov.sk

ec.europa.eu/phea