Tlačiť Späť

Domov » Vzdelávanie a uznávanie kvalifikácií » Kritériá

Kritériá Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky používané pri vydávaní stanoviska k akreditácii

​​
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 83 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) ustanovuje súbor kritérií používaných pri vydávaní stanoviska k akreditácií či absolventi zdravotníckych študijných programov spĺňajú odbornú spôsobilosť na výkon príslušného zdravotníckeho povolania.