Tlačiť Späť

Domov » Ministerstvo zdravotníctva » Výberové konania » Výberové konania

Smernice o výberovom konaní

Štátne príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR

Smernica o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Smernica.pdf
Dodatok č. 1 k Smernici o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky dodatok-1.pdf 
Dodatok č. 2 k Smernici o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Dodatok_Smernica_SO_VK_Noemi.pdf
Dodatok č. 3 k Smernici o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu štátnej príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Dodatok-3_Smernica_VK.pdf
Akciové spoločnosti v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
Smernica o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky smernica-2.pdf 
Dodatok č. 1 k Smernici o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky  Dodatok-1-k-smernici.pdf 
Dodatok č. 2 k Smernici o postupe pri výbere na obsadenie funkcie člena štatutárneho orgánu akciovej spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Dodatok-2-k-smernici.pdf 
Štátne podniky v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
Smernica o postupe MZ SR pri výberovom konaní na obsadenie miest riaditeľov štátnych podnikov, predsedov a členov dozorných rád štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti MZ SR smernica-o-postupe-mzsr-pri-vk-na-obsadenie-riaditelov-predsedov-clenov.pdf
Dodatok č. 1 k Smernici o postupe Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri výberovom konaní na obsadenie miest riaditeľov štátnych podnikov, predsedov a členov dozorných rád štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Dodatok1-smernica-o-postupe-mzsr-pri-vk-na-obsadenie-riaditelov-predsedov-clenov.pdf
Štátne rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR
Smernica o výberovom konaní na obsadenie miesta vedúceho zamestnanca, ktorý je štatutárnym orgánom štátnej rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky Smernica_rozpoctovky.pdf
Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve
Smernica o výberovom konaní na funkciu riaditeľa organizácie Národný inštitút pre hodnotu a technológie v zdravotníctve Smernica-HTA.pdf