Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Predbežné informácie

Predbežné informácie

Informácie o pripravovaných vládnych návrhoch zákonov, návrhoch nariadení vlády SR, vyhlášok a opatrení zverejňujú orgány štátnej správy vo forme „predbežnej informácie“.


Aktuálne predbežné informácie https://www.slov-lex.sk/predbezna-informacia


Predbežná informácia o pripravovanom návrhu zákona sa nevypracúva, ak bol pred prípravou návrhu nového zákona vypracovaný a vládou schválený legislatívny zámer.