Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Pripomienkové konanie

Pripomienkové konanie

Informačný systém verejnej správy Slov-Lex ponúka vyhľadávanie jednotlivých legislatívnych procesov a v rámci pripomienkového konania umožňuje uplatnenie pripomienok verejnosťou.


Postup pri vytváraní pripomienok je uverejnený v používateľskej príručke na portáli Slov-Lex.


Vyhľadávanie legislatívnych procesov https://www.slov-lex.sk/vyhladavanie-legislativneho-procesu

Najnovšie procesy v pripomienkovom konaní https://www.slov-lex.sk/domov