Tlačiť Späť

Domov » Legislatíva a financovanie » Zdravotné poistenie

Vykazovanie poistného – archív

Vykazovanie poistného od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Výkazy o hospodárení zdravotnej poisťovne

Vykazovanie poistného – zmeny od 1. januára 2021​​

Usmernenie k evidencii a vykazovaniu zamestnancov – osôb s nárokom na uplatnenie odvodovej úľavy (dlhodobo nezamestnané osoby)

Vykazovanie poistného do 31. 12. 2021

Forma, vzory a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend v elektronickej podobe od 1. 2. 2015
vykazy-od-1-2-2015.rtf

Opis dátového rozhrania pre xml formát na zasielanie výkazu zamestnávateľom od 1. 2. 2015
MZSR_davka514-01-02-2015.xsd

Opis dátového rozhrania pre xml formát na zasielanie výkazu platiteľom dividend od 1. 2. 2014

Preddavky na rok 2015  

Preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie od 1. januára 2017​​

Vykazovanie poistného od 1. 6. 2018 do 31. 12. 2020

Forma, vzory a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend v elektronickej podobe do 31. 1. 2014

Forma, vzory a štruktúra listinných výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend a dátové rozhranie výkazov preddavkov na poistné a výkazov platiteľa dividend v elektronickej podobe od 1. 2. 2014 do 31. 1. 2015

Opis dátového rozhrania pre xml formát na zasielanie výkazu platiteľom dividend do 31. 1. 2014

Opis dátového rozhrania pre xml formát na zasielanie výkazu zamestnávateľom do 31. 1. 2014

Opis dátového rozhrania pre xml formát na zasielanie výkazu zamestnávateľom od 1. 2. 2014 do 31.1.2015